SINH HOẠT THÁNG 3 NĂM 2020


TĨNH TÂM MÙA CHAY GIỚI TRẺ (YOUTH LENTEN RETREAT)
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)