NHÀ THỜ


     Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam là một Giáo Xứ Việt Nam (thể nhân) đầu tiên tại Hoa Kỳ được chính thức thành lập ngày 3/3/1977 tại Giáo Phận Beaumont, Tiểu Bang Texas, do sắc lệnh của Đức Giám Mục Warren L. Boudreaux, Giám Mục Giáo Phận Beaumont. Tuy nhiên mãi đến ngày 25 tháng 12 năm 1979, Giáo Phận mới hoàn tất việc tạo mãi cho Giáo Xứ một Thánh Đường tọa lạc tại 801 9th Avenue, thành phố Port Arthur, Texas.
 
Sự thành lập Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam được diễn tiến như sau:
 
     Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 người Việt Nam tỵ nạn bắt đầu đến định cư tại vùng Tam Giác Vàng (Golden Triangle) Texas mỗi ngày một đông. Vì đức tin và sống đạo của người Công Giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 12 năm 1976 đại diện giáo dân đến gặp Đức Giám Mục Warren L. Boudreaux xin Ngài cho giáo dân Việt Nam một cha tuyên úy. Đức Cha liên lạc với Tỉnh Dòng Đồng Công hải ngoại. Khoảng hai tháng sau Cha Trần Thái Sơn với hai Thầy, Tài và Hán, được cử về giúp cộng đồng trong buổi ban đầu. Một Hội Đồng lâm thời được bầu ra do sự hướng dẫn của Cha Quản Nhiệm.
 
 
Ngày 10-2-1977 – Hội Đồng lâm thời tuyên thệ nhậm chức trong Thánh Lễ tại Nhà Thờ St. Mary do cụ Nguyễn Văn Nhị làm Chủ Tịch.

Ngày 3-3-1977 – Đức Giám Mục Warren L. Boudreaux, Giám Mục Giáo Phận Beaumont đã ban sắc lệnh chính thức thành lập Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo Phận Beaumont, Tiểu Bang Texas.
 
Ngày 26-10-1977 – Bề trên Dòng Đồng Công đã cử Cha Đỗ Thái Hòa thay thế Cha Trần Thái Sơn làm Chánh Xứ. Để phù hợp với Giáo Luật và để giúp Cha Chánh Xứ trong việc điều hành Giáo Xứ, Hội Đồng lâm thời tổ chức cuộc đầu phiếu bầu Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ.
 
Đầu năm 1978 – Hội Đồng Giáo Xứ tuyên thệ nhậm chức do Ông Phạm Quang Ân làm Chủ Tịch Niên Khóa 1978 – 1981. Tuy mọi cơ cấu tổ chức đã được thành lập đầy đủ trên phương diện điều hành của một Giáo Xứ đúng theo giáo luật, nhưng chưa có nhà thờ riêng biệt cho Giáo Xứ Việt Nam và vẫn còn tạm trú trong cơ sở Nhà Thờ St. Mary. Trong thời gian này có nhiều thử thách cả hai phương diện. Đối nội không mấy đoàn kết và một số lưỡng lự âu lo. Đối ngoại người Mỹ không tin tưởng về điều hành và duy trì một Giáo Xứ trên đất Mỹ này. Nên Cha Chánh Xứ Đỗ Thái Hòa và Hội Đồng Giáo Xứ quyết định mời Cha Phó Giám Đốc Nguyễn Đức Thiệp về gặp Đức Cha.
Hai hôm sau Cha Nguyễn Đức Thiệp, Cha Chánh Xứ Đỗ Thái Hòa, và Hội Đồng Giáo Xứ lên gặp Đức Giám Mục (trước khi đi Cha Thiệp đã xin mọi người qùy xuống cầu nguyện cùng Thánh Giuse xin Ngài bầu cử). Chiều hôm sau Cha Đỗ Thái Hòa báo tin mừng là Đức Cha đã bằng lòng cho Giáo Xứ tạo mãi một Thánh Đường.
 
Từ tháng 11/1978 – Giáo Xứ đã ra công tìm mua một Thánh Đường. Sau sáu tháng tìm kiếm Giáo Xứ đã mua lại một Thánh Đường của Tin Lành tọa lạc tại 801 9th Avenue hiện nay. Số tiền mua Thánh Đường này là $165,000 ($30,000 do cơ quan Khuyếch Trương Công Giáo Hoa Kỳ tặng, $30,000 do Địa Phận Beaumont giúp đỡ, số còn lại do giáo dân đóng góp). Số giáo dân tiên khởi vào năm 1978 là 178 gia đình với khoảng 1200 người cư ngụ rải rác tại vùng Tam Giác Vàng (Port Arthur, Orange, và Nederland).
 
Ngày 25-12-1979 – Đức Giám Mục Ganter Địa Phận Beaumont về làm phép và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn đầu tiên trong nhà thờ này. Có ai ngờ đâu nỗi lo buồn đang hiện trên khóe mắt của mỗi người bỗng dưng được thay thế bằng nụ cười hân hoan khi nghe xướng Kinh Vinh Danh.
 
Ngày 18-5-1980 – Đức Hồng Y John Cody, Giám Đốc Cơ Quan Khuyếch Trương Công Giáo Hoa Kỳ đã tới thánh hiến Thánh Đường, cùng hiện diện có Đức Giám Mục Địa Phận Beaumont, Bernard J. Ganter và Cha đại diện Dòng Đồng Công hải ngoại, cùng nhiều quan khách đạo đời.
 
Ngày 29-6-1980 – Bề trên Dòng Đồng Công đã bổ nhiệm Cha Đoàn Quang Báu về thay thế Cha Đỗ Thái Hòa, cùng trong thời gian này Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ I đã được lưu nhiệm hơn 1 năm, nay mới có cơ hội bầu lại Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ II.
 
Ngày 8-11-1981 – Tân Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ II tuyên thệ nhậm chức do Ông Vũ Văn Bật làm Chủ Tịch Niên Khóa 1981-1983.

Ngày 18-4-1982 – Giáo Xứ hân hạnh đón tiếp Cha Vũ Khiêm Cung Dòng Đồng Công về làm Phó Xứ giúp Cha Chánh Xứ thăng tiến các đoàn thể Công Giáo tiến hành. Vì giáo dân gia tăng nên Giáo Xứ mua thêm đất làm bãi đậu xe. Cũng trong thời gian này tinh thần sống đạo và sùng kính Đức Mẹ phát triển nên Cha Xứ Đoàn Quang Báu vận động một số anh chị em để làm Công Trường và Đài Đức Mẹ. Ủy Ban Xây Cất Công Trường Nữ Vương Hòa Bình do Ông Hoàng Á làm Trưởng Ban cùng cộng tác có Ông Trần Quang Thục và Anh Trần Cao Mỹ vẽ họa đồ Công Trường. Cha Phó Vũ Khiêm Cung và Họa Sĩ Phạm Thăng xây tượng Mẹ Fatima.
 
Ngày 20-5-1982 – Đức Giám Mục Ganter Địa Phận Beaumont đến đặt viên đá đầu tiên xây cất Công Trường Nữ Vương Hòa Bình ở đường số 9th Avenue đối diện với Thánh Đường. Hơn một năm sau Công Trường Nữ Vương Hòa Bình đã tạm hoàn thành.
 
Ngày 9-6-1983 – Đức Giám Mục đến cắt băng khánh thành và dâng Thánh Lễ tại Công Trường Nữ Vương Hòa Bình. Trong thời gian này bầu Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ III. Kết quả Ông Nguyễn Ngọc Thành làm Chủ Tịch Niên Khóa 1983-1985.
 
 
Ngày 15-8-1983 – Giáo Xứ mua lại rạp hát (phía trái Công Trường Nữ Vương Hòa Bình) để làm Hội Trường hầu đáp ứng các sinh hoạt của Giáo Xứ đang thời kỳ phát triển. Hội Trường lấy tên Thánh Giuse, vì Ngài là vị Quản Gia thế lực của Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Ngày 15-10-1983 – Đức Giám Mục chấp nhận sự thỉnh cầu của Cha Chánh Xứ được rút ngắn tên Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thành Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam như hiện nay.
 
Ngày 2-2-1984 – Để duy trì tinh thần sống đạo và lòng sùng kính Đức Mẹ, Giáo Xứ thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo do Bà Phan Đình Diệm làm Hội Trưởng.
 
Ngày 25-8-1985 – Nhà Dòng bổ nhiệm Cha Trần Công Lý về thay Cha Đoàn Quang Báu vì Cha Báu đã giúp Giáo Xứ hơn 5 năm.
 
Ngày 9-6-1986 – Cha Chánh Xứ chấp nhận cho thành lập Hội Chầu Thánh Thể do Bà Nguyễn Thị Hương và Anh Trần Đào Khôi vận động. Đồng thời Hội đã bầu ban Chấp Hành do Ông Phạm Quang Ân làm Hội Trưởng, Nhiệm Kỳ I Niên Khóa 1986-1988.
 
Năm 1986 – Nhà Dòng Đồng Công bổ nhiệm Cha Vũ Quang Huy về thay thế Cha Phó Xứ Vũ Khiêm Cung. Với sự chúc phúc của Chúa và những nỗ lực xây đắp của mỗi giáo dân, Giáo Xứ đã phát triển cả hai phương diện tinh thần cũng như sinh hoạt. Trong thời gian này đã bầu Hội Đồng Giáo Xứ Nhiệm Kỳ IV do Ông Vũ Văn Hiển làm Chủ Tịch Niên Khóa 1986-1988. Từ đây hằng năm đều có tổ chức khóa Canh Tân cho từng lớp người trong Giáo Xứ. Thêm vào đó mỗi ngày có Thánh Lễ ban chiều. Giáo Xứ thành lập Hội Kèn Thiếu Nhi do Ông Nguyễn Văn Nghi làm Hội Trưởng, Hội Kèn Quyết Tiến do Ông Trần Văn Đoài làm Hội Trưởng. Các sinh hoạt của các hội đoàn đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho Giáo Xứ.
 
Ngày 31-8-1987 – Qua nghị định số 87-17 Hội Đồng Thành Phố Port Arthur chính thức đặt tên “Khu Vực Hòa Bình” cho một phần Đại Lộ số 9 (từ Đại Lộ Thomas đến đường Procter) nơi có Nhà Thờ Việt Nam và Công Trường Nữ Vương Hòa Bình tọa lạc.
 
Ngày 25-11-1987 – Nhằm Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) Đức Giám Mục Địa Phận Beaumont chấp nhận các Nữ Tu Dòng Đaminh tại Houston về Địa Phận của Ngài. Qúi Sơ giúp phụ trách các lớp Giáo Lý của Giáo Xứ.
 
Ngày 22-8-1988 – Cha Vũ Quang Huy trở về Nhà Dòng, Cha Nguyễn Hồng Ân được cử về thay thế làm Phó Xứ. Giáo Xứ tiến mạnh cả hai phương diện: tinh thần và sinh hoạt, đặc biệt Công Trường Nữ Vương Hòa Bình đã trở thành một thắng cảnh thu hút nhiều du khách đến thăm viếng, nhất là vào dịp Lễ Giáng Sinh có trưng bày nhiều mô hình đèn màu diễn tả lại công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa vì thế chính quyền địa phương đã viết thư khen thưởng.
 
Ngày 5-2-1989 – Hội Đồng Giáo Xứ và Đại Diện các Khu Nhiệm Kỳ V do Ông Vũ Văn Cương làm Chủ Tịch Niên Khóa 1989-1992.
 
Ngày 7-10-1990 – Một lần nữa Nhà Dòng bổ nhiệm Cha Đỗ Thái Hòa thay thế Cha Trần Công Lý.
 
Ngày 6-2-1992 – Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Đại Diện các Khu Nhiệm Kỳ VI tuyên thệ nhậm chức do Ông Phạm Văn Lâm làm Chủ Tịch Niên Khóa 1992-1995.
 

Ngày 15-12-1993 – Nhà Dòng bổ nhiệm Cha Đỗ Cao Tùng thay thế Cha Nguyễn Hồng Ân làm Phó Xứ.
 
Ngày 2-1-1994 – Cha Chánh Xứ Đỗ Thái Hòa lắng nghe ý kiến của mọi người trong Giáo Xứ đều muốn có ngôi Thánh Đường mới rộng rãi để cử hành Thánh Lễ trong các dịp lễ lớn. Thánh Đường này kiến trúc theo kiểu Á đông.
 
Ngày 28-8-1994 – Nhà Dòng bổ nhiệm Cha Nguyễn Thành Huynh làm Chánh Xứ thay thế Cha Đỗ Thái Hòa.
 
Ngày 24-10-1994 – Theo quyết định của Cha Chánh Xứ, Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, Ban Đại Diện các Khu tổ chức bỏ phiếu thăm dò ý kiến giáo dân, sau hai Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật, kết quả 90% đã đồng ý làm nhà thờ mới rộng rãi khang trang hơn vì nhà thờ cũ đã chật hẹp, dột nát, hệ thống máy điều hòa hư hỏng.
 
 
Ngày 9-12-1994 – Cha Trần Dũng Lực thay thế Cha Đỗ Cao Tùng làm Phó Xứ. Cha Tùng về Nhà Dòng nhận nhiệm vụ mới.
 
Ngày 14-12-1994 – Cha Chánh Xứ thành lập Hội Đồng Tài Chánh, chiếu theo Giáo Luật số 537. Hội Đồng Tài Chánh có 5 thành viên do Ông Phạm Quang Ân làm Hội Đồng Trưởng Nhiệm Kỳ I Niên Khóa 1995-1997. Vì nhu cầu hiện tại Hội Đồng Tài Chánh Nhiệm Kỳ I được lưu nhiệm đến ngày khánh thành xong nhà thờ.
 
Ngày 25-12-1994 – Cha Chánh Xứ và Cha Phó Xứ tới gặp Đức Giám Mục chúc mừng Giáng Sinh và trình bày với Đức Giám Mục nguyện vọng của Giáo Xứ muốn có một Ngôi Thánh Đường mới. Đức Giám Mục hỏi về tình trạng kính tế của Giáo Xứ và Ngài cũng đòi phải có thư xin xây cất Thánh Đường.
 
Ngày 2-2-1995 – Hội Đồng Mục Vụ, Ban Đại Diện các Khu Nhiệm Kỳ VII nhậm chức do Ông Nguyễn Văn Hoàng làm Chủ Tịch, Niên Khóa 1995-1998.
 
Ngày 4-5-1996 – Giáo Phận thông báo cho biết về thủ tục xây nhà thờ mới theo nguyên tắc phải qua 17 giai đoạn mà Giáo Xứ đã vượt qua được 1/3 rồi.
 
Ngày 29-10-1996 – Thông báo với giáo dân tổng số tiền xây nhà thờ mới là $733,043.00.
 
Ngày 27-4-1997 – Bề trên bổ nhiệm Cha Trần Mại về thay thế Cha Nguyễn Thành Huynh.
 
Ngày 19-5-1997 – Thành lập Ban Xây Cất nhà thờ mới do Ông Nguyễn Văn Lâm làm Trưởng Ban.
 
Ngáy 21-5-1997 – Cha Chánh Xứ Trần Mại lên gặp Đức Giám Mục địa phận trình bầy về việc xây cất Thánh Đường mới cho Giáo Xứ.
 
Ngày 7-3-1998 – Tân Hội Đồng Mục Vụ, Ban Đại Diện các Khu tuyên thệ nhậm chức Nhiệm Kỳ VIII do Ông Nguyễn Văn Cư làm Chủ Tịch Nhiệm Kỳ 1998-2001.
 
Ngày 12-6-1998 – Bề trên bổ nhiệm Cha Phạm Hữu Độ về thay thể Cha Phó Xứ Trần Dũng Lực.
 
Ngày 31-10-1998 – Cha Chánh Xứ thông báo cho giáo dân biết số tiến xây nhà thờ mới là $1,379,915.O0.
 
Ngày 19-11-1998 – Cha Chánh Xứ hỏi ý kiến giáo dân sau hai Thánh Lễ Chúa Nhật (8:00 sáng và 10:00 sáng). Tất cả đồng ý xây nhà thờ mới với số tiền $1,379,915.00.
 
Ngày 25-11-1998 – Nhằm Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ, Đức Giám Mục Joseph A. Galante tới Giáo Xứ đặt viên đá đầu tiên xây cất Thánh Đường Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam.
 
Ngày 8-12-1998 – Nhà thầu H.B. Neild khởi công xây cất Thánh Đường mới.
 
Ngày 18-2-2001 – Là ngày Thánh Hiến Thánh Đường mới. Đây là một ngày trọng đại mà mọi người đã mong ước hơn 7 năm qua. Kết quả được như trên là nhờ sự kiên trì cầu nguyện, cùng đóng góp công sức, tiền của và ý kiến của mọi người. Xin muôn đời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho Giáo Xứ chúng con ngôi Thánh Đường khang trang, hùng vĩ với những nét đặc thù dân tộc.
 
Ngày 20-5-2001 – Tân Hội Đồng Giáo Xứ tuyên thệ nhậm chức Khóa IX do Anh Phạm Hữu Trường làm Chủ Tịch (Nhiệm Kỳ 2001-2004) và Hội Đồng Tài Chánh do Anh Trần Đào Khôi làm Chủ Tịch.
 
Ngày 1-9-2002 – Cha Giám Tỉnh Dòng Đồng Công bổ nhiệm Cha Bênađô Nguyễn Trọng Thưởng về làm Phó Xứ thay Cha Luy Phạm Hữu Độ.
 
Ngày 1-11-2003 – Đức Giám Mục Guillory tới đặt viên đá đầu tiên để xây cất Hội Trường Thánh Giuse.
 
Ngày 14-3-2004 – Tân Hội Đồng Giáo Xứ Khóa X tuyên thệ. Anh Vũ Trung Học làm Chủ Tịch (Nhiệm Kỳ 2004-2007).
 
Ngày 15-9-2004 – Hội trường được hoàn tất với chi phí $1,600,000.00. Hội Trường rộng rãi có thể chứa khoảng 50 bàn tròn cho đám cưới… Một sân khấu di động tiện lợi cho sinh hoạt văn nghệ, một nhà bếp rộng rãi theo đúng tiêu chuẩn nhà hàng và 8 lớp học Giáo Lý và Việt Ngữ rộng rãi, tiện nghi.
 
Ngày 19-12-2004 – Khánh thành Hội Trường. Đức Giám Mục Guillory Giám Quản Giáo Phận Beaumont đến cắt băng khánh thành Hội Trường. Tham dự có Ông Thị Trưởng Thành Phố Port Arthur, đại diện các tôn giáo bạn Tin Lành, Phật Giáo cùng nhiều quan khách. Một ngày tưng bừng vui nhộn của Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam với các em bé trong đồng phục trắng giống như các Thiên Thần đón chào Đức Giám Mục. Đặc biệt trên nét mặt giáo dân, mỗi người đều rạng rỡ hân hoan. Từ đây, các em đã có những lớp học khang trang, sạch sẽ, tiện nghi để học tập tiếng Việt, trau dồi Giáo Lý, sinh hoạt Thiếu Nhi v.v… Giáo Xứ có nơi để sinh hoạt văn nghệ, hội họp, tổ chức đám cưới.. Đến đây, một Hồng Ân nữa Thiên Chúa đã yêu thương trao ban cho Giáo Xứ chúng con một cơ sở sinh hoạt văn hóa giá trị. Chắc chắn rằng khi những chùm bong bóng nhiều màu sắc bay lên trời cao mang theo nhiều tấm lòng cùng lời tạ ơn của Giáo Xứ chúng con lên cùng Chúa.
 
Ngày 28-8-2005 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Simon Đào Duy Kiêm về làm Phó Xứ thay thế Cha Benađô Nguyễn Trọng Thưởng.
 
Ngày 18-9-2005 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Gioan Trần Đình Diễm về nhậm chức Chánh Xứ thay thế Cha Micae Trần Mại.
 
Trước và sau ngày nhậm chức của Cha Trần Đình Diễm:
     Giáo dân cùng với dân chúng miền Đông Nam Texas đang xôn xao, bận rộn di tản để tránh thiệt hại sinh mạng vì cơn bão Rita sắp sửa đổ bộ tàn phá miền duyên hải Đông Nam Texas. Theo tin tức Đài Khí Tượng cho biết vòng xoáy (Trung Tâm Bão) sẽ đổ bộ vào Galveston nhưng khi cơn bão vào gần tới bờ thì tin tức cho biết Trung Tâm Bão sẽ đổ bộ vào Port Arthur và Beaumont rạng ngày 24-09-2005. Cơn bão Rita đã bắt đầu tàn phá và gây những thiệt hại lớn lao cho các thành phố miền duyên hải. Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam cũng nằm trong hoàn cảnh chung đó.
     Sau cơn bão, Thành phố Port Arthur đóng các cửa ngõ ra vào thành phố, họ chưa cho người dân trở về vì không có điện, một số nơi không có nước để sinh hoạt, thành phố đang hoang tàn đổ nát. Điều mà mọi giáo dân quan tâm lúc đó là nhà của họ và những cơ sở vật chất của Giáo Xứ thiệt hại như thế nào? Nhờ vào tính nhanh nhẹn, tháo vát, nhiều giáo dân đã biết sự thiệt hại của nhà mình và các cơ sở vật chất của Giáo Xứ. Nên họ cũng yên tâm và phó thác, đồng thời lo những thủ tục trợ cấp cần thiết cho đời sống do chính phủ hoặc các đoàn thể trợ giúp. Kiểm tra sau cơn bão thì nhà thờ và các cơ sở vật chất của Giáo Xứ bị thiệt hại nhẹ. Một số nhỏ nhà cửa của giáo dân thiệt hại nặng. Số còn lại chỉ bị hư hại sơ sài, đa số bị các cơn gió giật bốc mái… Điều đáng buồn là cơn bão này đã nhận chìm một số tàu cũng như làm hư hại nhiều tàu bè khác khiến hơn một nửa giáo dân làm nghề ngư phủ phải bỏ nghề, lên bờ tìm việc làm khác. Giai đoạn này sinh hoạt của Giáo Xứ chậm lại và kéo dài khoảng 9 tháng. Vì ở đây người giáo dân làm nghề ngư phủ thường đóng góp một phần lớn cho những hoạt động xây dựng phát triển của Giáo Xứ.
 
Ngày 9-10-2005 – Giáo Xứ cùng với ủy ban người vượt biển thành lập Văn Phòng Cứu Trợ Nạn Nhân bão Rita.
 
Ngày 30-12-2005 – Tổng kết sơ bộ tình hình sinh hoạt phát triển của Giáo Xứ.
 
Ngày 14-1-2007 – Trong Thánh Lễ Chúa Nhật (8:30 Sáng). Tân Hội Đồng Giáo Xứ Khóa XI tuyên thệ nhậm chức do Anh Vũ Trung Học làm Chụ Tịch (Nhiệm Kỳ 2007-2010) và Hội Đồng Tài Chánh do Anh Nguyễn Văn Lâm làm Chủ Tịch.
 
Ngày 11-2-2007 – Nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây nhà xứ, văn phòng, phòng họp. Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng sau cùng, cơ sở này sẽ được xây dựng trong vòng 8 tháng để các Linh Mục có điều kiện sinh hoạt thuận lợi, các đoàn thể có nơi chốn hội họp hoặc tổ chức các khóa học hay những sinh hoạt cần thiết của Giáo Xứ.
 
Ngày 25-3-2007 – Kế hoạch tổng kiểm tra giáo dân bắt đầu thực hiện. Để nắm vững số giáo dân trong Giáo Xứ qua thời gian 30 năm, kẻ đi người đến. Địa chỉ thay đổi đã làm ngăn trở nhiều đến hoạt động của Giáo Xứ, thí dụ như phân phối thư của địa phận hàng năm, thư của Linh Mục Chánh Xứ không đến tay người được gửi, hoặc những hồ sơ liên quan đến giáo dân mà không tìm ra địa chỉ. v.v.. Nên Cha Chánh Xứ, Hội Đồng Giáo Xứ quyết định bắt đầu công tác kiểm tra toàn bộ Giáo Xứ. Chương trình này sẽ được hoàn tất trong vòng 1 năm.
 
Ngày 18-5-2008 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Martinô Trần Dũng Lực về làm Phó Xứ thay thế Cha Simon Đào Duy Kiêm.
 
Ngày 3-1-2010 – Trong Thánh Lễ Chúa Nhật (8:00 Sáng). Tân Hội Đồng Giáo Xứ Khóa XII tuyên thệ nhậm chức do Anh Nguyễn Văn Lâm làm Chủ Tịch (Nhiệm Kỳ 2010-2013) và Hội Đồng Tài Chánh do Anh Vũ Trung Học làm Chủ Tịch.
 
Ngày 28-2-2010 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Phanxicô Vũ Hữu Mục về nhậm chức Chánh Xứ thay thế Cha Gioan Trần Đình Diễm.
 
Ngày 15-5-2012 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Maccô Lê Tiến Hoá về làm Phó Xứ thay thế Cha Martinô Trần Dũng Lực.
 
Ngày 15-3-2015 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Raymond Nguyển Mạnh Thư về nhậm chức Chánh Xứ thay thế Cha Phanxicô Vũ Hữu Mục.
 
Ngày 14-7-2015 – Giáo Xứ tiếp đón Linh Mục Bede Nguyển Văn Tâm về làm Phó Xứ thay thế Cha Maccô Lê Tiến Hoá.