QUEEN OF VIETNAM CATHOLIC CHURCH  

Mục Đích Của Giáo Xứ

Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam, được thành lập để phục vụ nhu cầu tinh thần cũng như các nhu cầu có liên quan đến Giáo Hội, của tất cả mọi người Việt Nam trong toàn Giáo Phận Beaumont.  Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam, cũng kêu gọi mọi giáo dân trong Giáo Xứ, qua lời nói, việc làm, và đời sống hằng ngày, làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô và Mẹ Maria, nhất là loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài cho Người Việt Nam và cho các dân tộc trên khắp thế giới.
 

GIỜ LỄ (MASS SCHEDULE)

Chúa Nhật (Sunday):
8:00 sáng, 10:00 sáng, 12:00 trưa
Thứ Hai (Monday):
7:00 sáng
Thứ Ba - Thứ Bảy (Tuesday - Saturday):
7:00 sáng, 5:00 chiều
Lễ Buộc (Holy Day of Obligation):